5 Sifat Wanita Yang Tidak Disukai PriaIMAGE : WWW.MERDEKA.COM
Wanita yang cantik yang berparas seksi ini sering para kaum adam idam - idamkan secara garis besar. Setiap Laki – laki sebenarnya mempunyai karakter wanita idaman dan tidak harus cantik, untuk setiap laki – laki pasti tidak sama untuk tipikal wanita idaman. Wanita yang berpenampilan cantik di mata laki - laki hanya sebatas suka melihatnya saja tapi tidak inggin dijadikan pendamping  hidupnya, jadi untuk kaum wanita jangan hanya memodalkan cantik saja agar kaum adam tertarik.


Cantik yang dimasut oleh para lekaki sebenarnya cantik secara keseluruhan yang meliputi cantik secara dalam dan luar. Cantik dari luar meliputi berpakaian sopan dan tidak melihatkan aurot tubuh, mekup yang sederhana dan lain – lain sedangkan cantik dari dalam dalam bertutur kata yang sopan seperti bila tertawa tidak mengluarkan suara yang keras, rajin , suka menolong dan tidak sombong dan lain – lain. bila cantik dari dalam dan luar ini terdapat pada anda ( wanita ) maka anda tidak perlu repot – repot untuk mencari pasangan akan tetapi banyak laki – laki yang akan mendekati anda. Sebenarnya ada sifat wanita yang di benci para laki – laki diantaranya :

1.      Sifat Pecemburu
Cemburu tanda makin sayang, tapi ini di mata laki – laki adalah sebagai pembatas untuk bergaul dengan orang lain terutama pada teman wanita, misal kita punya kekasih yang pecemburu ini kita sering mencari – cari waktu dan tempat agar kita tidak ketahuan bila kita keluar sama teman temen. Ini yang menyebabkan para laki – laki tidak bisa bergerak bebas dalam pergaulan.

2.      Sifat Matrealistis
Matrealistis ini memang sudah bawaan kaum hawa, memang kaum wanita ini sukanya akan hal – hal keduniawian seperti kendaraan, baju, perhiasan dan lain - lain yang bagus – bagus yang tentunya juga mahal. Ini juga yang menjadi pertimbangan kaum laki – laki untuk menjadikan pasangan hidup dengan pertimbangan mungkin sekarang aku masih bisa memberi kendaraan, baju, perhiasan dan lain bila tidak bisa lagi apakah anda masih mencintaiku…? Ada pepatah mengatakan : abang aku sayang bila tak bawa uang abang aku tendang.

3.      Sifat Sombong
Dalam hal ini wanita suka memperlihatkan barang kepunyaanya dia walaupun tidak sepenuhnya miliknya yang di peroleh tidak dengan keringatnya sendiri dalam singkat kata segala sesuatu hanya dikasih. Hal ini di hadapan para laki – laki dia wanita yang malas dan hanya mengandalkan pemberian orang lain, alangkah baiknya punya sepedah butut tapi hasil jerih payahnya sendiri.

4.      Hilang Sifat Kesederhanaan
Sifat Kesederhanaan jarang sekali melekat pada kaum wanita, kesederhanaan ini yang membuat para lelaki melirik anda (wanita) yang dimaksut sedehana disini adalah, mulai berpakain, berdadan, dalam arti berpenampilan tidak berlebihan. Apalagi di zaman maju ini banyak sekali wanita – wanita yang belum cukup umur dia sudah berpenampilan dewasa seperti pakai lipstip, bedak dan berpakain tidak pada tempatnya.

5.      Sifat Suka Mengatur
Sifat kebebasan sangat di jujung tinggi oleh kaum para laki – laki. Mungkin ada sejumlah kaum wanita yang sukanya mengatur kaum laki - laki terutama setelah terjalin hubungan bisa dari kekasih sampai pasangan rumah tangga. Sebenarnya yang patas mengatur adalah kaum laki - laki karena sudah menjadi kodratnya kaum laki – laki jadi pemimpin bunkanya malah wanita.


ARTIKEL TERKAIT